pol

«Specwagon Translizing» Sp. zo. o. - to prywatny niezale?ny operator taboru kolejowego na terytorium Ukrainy i najbli?szych krajów zagranicznych. 

Spó?ka posiada z dywersyfikowany park taboru kolejowego, co zapewnia jej mo?liwo?? udzielania klientom w najkrótszym terminie niezb?dnych typów i ilo?ci wagonów. 

Coroczna obj?to?? przewiezi e? Spó?ki wynosi 2,4 mln ton.

Geografia przewiezie?

Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? «Specwagon Translizing» proponuje swoje us?ugi z przewiezienia ?adunków na terytorium Ukrainy i w najbli?szych krajach za granicznych: w Polsce, krajach nadba?tyckich, S?owacji, Rumunii, W?grach, Rosji, Bia?orusi, Каzachstanie.

Мodel: 11-7038
60 szt.
Modele: 12-783, 12-9745, 12-9044, 12-757
1035 szt.

Us?ugi

Dzia?alno?? firmy
Ltd. «Specwagon Translizing»
Obs?ugiwanie transportowo-ekspedycyjne
1.
Wydzier?awienie taboru kolejowego
2.
Operacyjny dyspozytorska kontrola przesuwania si? wagon?w
3.
Organizacja bie??cych remont?w taboru kolejowego oraz remont?w w wagonowni
4.
Dostawa produkcji metalowej i cz??ci zapasowych do wagon?w
5.

Kontakt

38 (044) 392-86-35
38 (044) 392-86-54
03150, Kijów
ul. Dimitrova, 5, blok 2