pol

Cysterna

70 szt.
Opis:

Cysterna do przewiezienia oleju s?onecznikowego

Specyfikacja:

Zdolno?? za?adunkowa, t: 60
Obj?to?? , m3: 73,1