pol

Wagon kryty

60 szt.
Opis:

Wagon o powi?kszonej obj?to?ci? pud?a, przeznaczony do przewiezienia ?adunków tarowo-sztucznych, pakietowanych i sypkich, które potrzebuj? os?ony przed opadami atmosferycznymi. 

Specyfikacja:

Zdolno?? za?adunkowa, t: 69
Obj?to?? pud?a, m3: 150
Istnienie w?azów górnych do za?adowania ?adunków sypkich: -
Baza wagonu, mm: 13500
D?ugo?? wagonu wzd?u? osi sprz?g?a, mm: 18720
Rozmiary otworu drzwi, mm: 3900х2862
Rozmiary wewn?trzne pud?a, mm:
- Wysoko?? ?ciany bocznej: 3106
- Szeroko??: 2790
- Szeroko?? pud?a wzd?u? gofrów: 2768
- D?ugo??: 17 462
Powierzchnia pod?ogi, m2: 48,93