pol

W?glarka

1035 szt.
Opis:

W?glarka w?azowa do przewiezienia ?adunków sypkich, w du?ych kawa?kach, sztucznych i innych, które nie potrzebuj? os?ony przed opadami atmosferycznymi.

Specyfikacja:

Zdolno?? za?adunkowa, t: 70
Obj?to?? pud?a, m3: 78
Ilo?? w?azów roz?adunkowych: 14
Ilo?? drzwi czo?owych